Gå till innehåll

Máddu är namnet på min verksamhet. Jag arbetar med shamanska behandlingar och shamanskt helande och kommer här att presentera det jag gör.

Máddu.se är också en webbutik, där jag idag säljer vit salvia, trum-cd, naturrassel och regnrör, och där det så småningom kommer att finnas ett utbud med ceremoniella och rituella tillbehör, trummor, skallror och olika naturljudsinstrument.

Máddu är samiska och betyder ursprung, stam, rot. Det kan också betyda släkte eller härkomst.

Sidan är under uppbyggnad...