Gå till innehåll

Máddu arbetar med shamanska behandlingar och shamanskt helande och här presenterar jag det jag gör och min verksamhet.

Máddu.se är också en webbutik, där jag idag säljer vit salvia, trum-cd, naturrassel och regnrör, och där det så småningom kommer att finnas ett utbud med ceremoniella och rituella tillbehör, trummor, skallror och olika naturljudsinstrument.