Gå till innehåll

Shamansk hjälp/behandling

Vid shamansk healing, eller shamanskt helande, behandlas den andliga aspekten av ett problem, svårighet, sjukdom eller liknande. Med trummans hjälp reser jag till andevärlden och helandet utförs av och tillsammans med de andar och kraftdjur som är mina lärare och som jag samarbetar med.

Vad kan behandlas

De flesta svårigheter och problem man som människa möter kan behandlas. Det kan vara fysiska, känslomässiga, psykosociala eller andliga problem.

Om man har ett fysiskt problem eller sjukdom som kräver det, så ska man vända sig till sjukvården, men eftersom en shamansk behandling tar sig an den andliga sidan av sjukdomen kan den bidra till helandet på ytterligare sätt.

Hur det går till

Oftast arbetar jag på distans. Eftersom helandet sker i ickeordinär verklighet går det som regel utmärkt. Oavsett om behandlingen sker på distans eller på plats, så inleder vi med ett samtal då vi pratar igenom det du vill ha hjälp med. För att resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att syftet blir uttryckt på ett sätt som gör det möjligt för andevärlden att på bästa sätt ta sig an helandet. Genom att ha tid att prata igenom det, kan vi tillsammans hitta en formulering som känns rätt.

Samtalet kan ta upp till en timme och om du efter detta första samtal väljer att inte gå vidare med en behandling behöver du inte betala.

När vi överens om en formulering gör jag med hjälp av trumman en shamansk resa, då jag tar kontakt med andevärlden och lägger fram syftet. Andevärlden vet då vad som ska göras. I de flesta fall sker det mesta av helandet under resan, i ickeordinär verklighet, men det kan också vara så att något ska göras i ordinär verklighet för att helandet ska fullbordas.

Efteråt talas vi vid igen och jag berättar vad som framkommit under resan och för vidare eventuell information och om något mer behöver göras. Om det efter behandlingen dyker upp fler frågor och funderingar kan vi ha kontakt via epost.

Etik och sekretess

En behandling utgår alltid från det du som klient önskar. Fullständig sekretess gäller och ingen information som rör dig som klient eller som framkommer förs vidare.

Jag utför inte behandling för tredje parts räkning, även om den det gäller gett sitt medgivande. Om du undrar något kring det är du välkommen att ta kontakt.

Boka tid för behandling/konsultation

En behandling kostar 950 kr. Om du efter det inledande samtalet väljer att inte gå vidare behöver du inte betala behandlingen.

Om du vill boka en tid, eller om du har frågor om behandlingen är du välkommen att kontakta mig via formuläret.