Gå till innehåll

Shamanism

Shamanismen går långt tillbaka i mänsklighetens historia, kanske är den lika gammal som människan själv. Ordet shaman kommer från det evenkiska ordet "saman", som betyder "den som vet", och har kommit att bli en universell beteckning på den som reser mellan världarna, botar och arbetar tillsammans med andevärlden.

Det är troligt att det vi idag kallar shamanism varit tillgängligt för de flesta människor, genom att man i sitt dagliga liv har vänt sig till naturen, till förfäder och andra andar, för att få hjälp och vägledning. Samtidigt har det funnits de som haft en särskild kunskap och kontakt med andevärlden och som har samarbetat med den för att hjälpa sitt samhälle. Över hela jorden har funnits och finns personer som har botat, helat och också haft en funktion som ceremoniell ledare och vägledare. De har kallats shaman, medicinman, noaidi, eller något annat.

Shamanen använder sig ofta av den shamanska resan. Med olika tekniker, ofta genom trumma, dans eller sång, försätter han eller hon sig i ett transtillstånd och reser till andevärlden för att be om hjälp eller information. Shamanen samarbetar med kraftdjur och andar, förfädersandar och andra, och kan sägas fungera som en bro mellan vår vardagliga verklighet och andevärlden.

Hos många av jordens folk har den shamanska kunskapen mer eller mindre gått förlorad. I västvärlden har den nästan helt försvunnit, förutom hos en del urfolk, men också hos dessa har bland annat det kristna missionerandet, kolonialismen, nationalstatsbyggandet, gjort att kunskaper fått stå tillbaka eller utövas i hemlighet.

Core shamanism, eller kärnshamanism, har hjälpt många att åter få kontakt med sina shamanska traditioner. Kärnshamanism kan beskrivas som en samling tekniker som är mer eller mindre universella och som sägs vara fria från kulturell påverkan. Begreppet kommer från Michael Harner, som genom forskning och eget shamanskt arbete samlat de tekniker han anser är kärnan i all shamanism.

Mitt eget utövande är genom mina rötter grundat i samisk tradition och botekonst.